Tale under Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementets konferanse

28.-29. oktober var jeg invitert til Stavanger for å holde innlegg under BLDs barne- og ungdomskonferanse, som i år ble avholdt i Stavanger. Oppdraget gikk ut på å snakke rundt 20 minutter om hvordan ungdom kan gjøres engasjerte.