Informasjon til forfatterbesøk

Ungdomsbokforfatter Annette Münch
Kjære lærere og bibliotekarer

Jeg gleder meg til å møte dere og elevene!

Jeg bruker mye tid på å forberede meg, slik at jeg kan gi dere en best mulig opplevelse. Men jeg trenger hjelp fra dere! På bakgrunn av årevis med foredrag, har jeg derfor laget denne listen med tips og informasjon.

1. Det er ikke lett å finne frem på ukjente skoler. De fleste forfattere synes derfor det er kjempehyggelig å bli møtt i nærheten av hovedinngangen. Hvis det er vanskelig å få til, så fortell gjerne i forkant hvor jeg skal gå for å finne deg! Bør jeg parkere på et bestemt sted eller gå rett til E-bygget, setter jeg stor pris på å få vite det i forkant. Slik sparer jeg mye tid, og det gjør hverdagen veldig mye enklere 🙂

2. TEKNISK UTSTYR
Jeg ber om at det tekniske utstyret er klart og testet når jeg kommer, slik at vi slipper krisesituasjoner med manglende ledninger, tomme batterier osv.
Jeg har med en mac med overgang til VGA og HDMI, og trenger prosjektor, lerret og høyttalere. Er det flere enn én klasse til stede, er det nødvendig med bøylemikk/mygg ettersom det spilles av bakgrunnslyder når jeg leser. Slik er vi sikre på at alle elevene hører godt.
I tillegg trenger jeg en høy stol/krakk å sitte på ved siden av Mac-en mens jeg leser.
Jeg har ikke fjernkontroll til datamaskinen og må klikke på tastaturet underveis i lesingen – og bør med andre ord ha den innen rekkevidde der jeg sitter. (Dette er spesielt viktig ved foredrag i kinoer og kulturhus.)
Jeg pleier å komme rundt 10-15 minutter i forkant. Dersom alt utstyret står klart trenger jeg bare noen minutter på å gjøre meg klar.

3. Elevene skal ikke kommer inn i salen før alt er ferdig rigget opp. Litt av totalopplevelsen er å komme inn når alt er klart og musikk og film spilles av i bakgrunnen, ikke mens jeg står og kløner med kabler 😉

4. Skal foredraget være i en veldig stor sal, ønsker jeg at elevene fyller opp de fremste radene først. Det er ikke like lett å kommunisere og oppnå god kontakt med elevene når de sitter i en klynge langt bak i salen, og det reduserer opplevelsen for dem.
Lærerne bør naturligvis sitte sammen med sine elever og ha god oversikt over dem.

5. I blant dukker noen opp med kaffe, og da er det litt flaut å innrømme at jeg ikke drikker det. En tekopp eller et glass vann takker jeg derimot sjeldent nei til, men det er ikke et krav.

6. Du velger selv om du vil introdusere meg eller ikke. Siden det varierer fra skole til skole, har jeg ikke lagt opp til at det er nødvendig – men jeg setter stor pris på lærere som innledningsvis informerer elevene sine om at mobiltelefoner skal skrus av osv.

7. Ang. Badboy: Steroid-foredraget: Tematikken inkluderer lesing av avsnitt om sprøyter, trusler og vold. Informer gjerne elevene om dette i forkant, slik at de som tror dette kan bli for tøft for dem, har anledning til å å forberede seg – eller kan slippe å delta. Jeg har hatt et par episoder hvor elever har svimt av.

8. Jeg opplever en stor forskjell når elevene er informert og forberedt før jeg kommer, og ikke. Dersom lærerne ikke har prioritert å forberede elevene, antar de at det som skal skje ikke er særlig viktig. Er lærerne positive til forfatterbesøket, blir elevene det også.
Hva anbefales?
Dette gjelder uansett hvilken forfatter som kommer på besøk. Først og fremst: Fortell at en forfatter skal komme. Engasjement (eller mangel på engasjement) smitter over på elevene! (Jeg har lagt ut informasjon om Badboy: Steroid her, og det ligger info om Dropout på nettsiden min) som elevene kan lese i forkant. Send eventuelt elevene linker om boken eller temaet generelt, la dem bruke noen minutter til å klikke seg rundt og lese. Kanskje vil dere lese et utdrag høyt i klassen? Dette er helt opp til dere. Det er ikke nødvendig å se musikkvideoene som artistene har produsert til prosjektet først, men link til rap-tekstene ligger på nettsiden. Det er mulig å bruke disse raptekstene i klasserommet.

9. Jeg setter alltid av tid til spørsmål mot slutten av foredraget. Klassen kan gjerne forberede noen spørsmål i forkant, men det er også helt opp til dere.  En elev kan godt spørsmålene på vegne av klassen på slutten, hvis dere ønsker.

10. Hvis det er noen elever i klassen dere vet har problemer med å sitte rolig og/eller være stille, så er det nødvendig at dere som jobber på skolen tar ansvar og 1) sørger for at disse ikke sitter sammen 2) alltid plasserer en lærer sammen med dem.
Blir det uro underveis i forfatterbesøket, skal lærerne griper inn. Jeg er ikke pedagog, og ønsker å formidle litteratur. Men blir jeg forstyrret, er jeg nødt til å be enkelte elever forlate rommet. Dette også av respekt for de andre elevene, som jeg ønsker skal få en best mulig opplevelse.

11. Og til slutt det dere lurer aller mest på:
Etternavnet mitt uttales “Mynsch”/”Mynsj” – som i München 🙂

Ta gjerne kontakt på telefon 920 44 368 eller e-post post@annettemunch.com dersom dere lurer på noe!

Vi sees!

Hilsen Annette